Over Ayurveda

Bij Sankalpa Holistic Health integreren we onder andere Ayurveda als levenswijze en geneeskundig systeem in ons aanbod. 

Wat is Ayurveda?

Ayurveda is zowel een levenswijze als een geneeskundig systeem dat wereldwijd meer dan 5000 jaar wordt beoefend en daardoor kan worden bestempeld als de oudste geneeswijze die de mens kent. Ayus betekent “leven” en Veda betekent “kennis”. Ayurveda is dus in de ruimste betekenis van het woord ‘kennis over het leven’. 

Deze kennis is afkomstig van de Veda’s, de oudste Indiase geschriften, waarbij men uitgaat van een holistisch mensbeeld. Leefwijze en voeding vormen een belangrijk onderdeel van de Ayurvedische behandeling. 

Een goede gezondheid ontstaat door een juiste balans van drie levensenergieën, Dosha’s genaamd, die een combinatie zijn van de vijf elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether). Deze vijf elementen zijn geclusterd in drie levensenergieën te weten:

 • Vata: bevat de elementen lucht en ether
 • Pitta: bevat de elementen water en vuur
 • Kapha: bevat de elementen aarde en water

Ayurveda heeft zich in de loop van demillennia steeds ontwikkeld en vormt daarmee een dynamische wetenschap. In de klassieke werken bestond echter al een onderverdeling in specialiteiten en vakgebieden die deels overeenkomt met de indelingen die we in de moderne geneeskunde van vandaag de dag terugvinden.

Er zijn 8 hoofdrichtingen of specialismen binnen Ayurveda:

 • interne geneeskunde
 • chirurgie
 • keel- , neus- en oor- geneeskunde
 • pediatrie en gynaecologie
 • toxicologie
 • psychiatrie
 • verjonging (geriatrie en revitalisering)
 • afrodisiaca (vruchtbaarheid en viriliteit)

Ayurveda is in 1977 door de WHO (World Health Organisation) officieel als geneeswijze erkend, met de opmerking dat deze vaak oplossingen biedt daar waar de westerse geneeskunde stopt.

Lees wat California College of Ayurveda over Ayurveda schrijft.

Wat kan Ayurveda voor jou betekenen?

Door de holistische benadering werkt Ayurveda zowel op het fysieke, mentale als emotionele vlak. Ayurveda behandelt de gehele persoon, niet alleen de ziekte of de klachten. In de Ayurvedische behandeling wordt de oorzaak behandeld en niet alleen het symptoom. De belangrijkste kracht van Ayurveda is dat zij uw / jouw eigen zelf genezend vermogen vergroot.

Onbalans van de doshas (levensenergieën) zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak kan leiden tot een verminderd gevoel van welzijn of zelfs tot ziekte. Teveel stress of afvalstoffen in het lichaam liggen doorgaans aan de basis van een groot aantal klachten. Het ophopen van afvalstoffen ontstaat vaak door een voedings-en leefstijl die niet passend is bij uw / jouw persoonlijke dosha.

Een belangrijke stap in het Ayurvedische behandelplan is het lichaam èn de geest ontdoen van de opgehoopte afvalstoffen. Juist omdat Ayurveda holistisch is, werkt de behandeling op verschillende niveaus: voeding, leefstijl en levenshouding. Om het lichaam en de geest in balans te brengen maakt Ayurveda gebruik van diverse behandelingsmethoden en/of therapieën.

Bron: ANVAG (De Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische Geneeskunde) dé onafhankelijke beroepsvereniging voor Ayurvedisch en Yoga geschoolde artsen en therapeuten/docenten, die zich beroepsmatig bezighouden met het praktiseren van Ayurveda geneeskunde en Yoga.

 

   

  Kan Ayurveda mij helpen?

  Als Ayurvedisch Specialist ben ik opgeleid om te werken met een breed scala aan gezondheidsproblemen, waaronder:

  • ADD/ADHD
  • Verslaving
  • allergieën
  • Auto-immuunziekten
  • Bipolaire stoornissen
  • Bronchiëctasie
  • Kanker
  • Congestief hartfalen
  • Ziekte van Crohn
  • Depressie
  • suikerziekte
  • Spijsverteringsstoornissen
  • Eczeem
  • Endometriose
  • Energie onevenwichtigheden
  • Vruchtbaarheid
  • fibromyalgie
  • HIV
  • Hoge bloeddruk
  • Hoge cholesterol
  • Hypo/hyperthyreoïdie
  • PDS
  • Onvruchtbaarheid
  • Laag Libido (E.D.)
  • Ziekte van Lyme
  • Ziekte van Meniere
  • Menopauze
  • Multiple sclerose
  • Osteoporose
  • Te veel eten/eetbuien
  • PTSS
  • Paniekaanvallen en angst
  • Ziekte van Parkinson
  • Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS)
  • Psoriasis
  • Reumatoïde artritis
  • Ernstige vermoeidheid
  • TBI (traumatisch hersenletsel)
  • Tinnitus