Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatste update 1 november 2023. Tarieven voor consults aangepast. 

Alle cliënten die deelnemen aan Ayurvedische zorg bij Sankalpa Holistic Health (SHH) moeten op de hoogte worden gebracht van de volgende belangrijke informatie en algemene voorwaarden :

 1. De consults, behandelingen en coaching programma’s die door SHH worden aangeboden zijn complementair en vormen geen vervanging van een reguliere medische behandeling; behandelingen worden altijd aangeboden ter ondersteuning van of in combinatie met behandelingen vanuit de reguliere geneeskunde, danwel als onderhoud van de gezondheid middels begeleiding ter preventie van ziekte.
 2. Een Ayurvedisch consult is niet bedoeld voor het verkrijgen van een medische diagnose. Raadpleeg een arts voor informatie over uw gezondheid.
 3. Als u een behandelplan bij SHH volgt en u bent onder behandeling bij een arts, dan dient u altijd de arts te informeren. SHH houdt altijd rekening met een eventuele medische behandeling, mits u deze informatie met SHH deelt. Indien nodig wordt u terugverwezen naar uw behandelend arts om uw huidige reguliere behandeling en compatibiliteit met de diensten van SHH te bespreken.
 4. SHH diagnosticeert geen aandoeningen en schrijft geen medicijnen voor. Als u uw medisch rapport aanlevert, wordt bij het opstellen van een behandelplan rekening gehouden met uw huidige behandeling.
 5. De consults, behandelingen en coaching programma’s bij SHH worden uitgevoerd door een gekwalificeerd therapeut, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten (LVNT). SHH staat geregistreerd als RBCZ–therapeut en de praktijk voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)en staat geregistreerd bij de SCAG
 6. Bij koorts, griep of verkoudheid kunnen bepaalde behandelingen en massages niet uitgevoerd worden. In het geval van hoge bloeddruk, ziekte of acuut letsel is het belangrijk dat je contact met SHH opneemt om te evalueren of de behandeling kan plaatsvinden.
 7. Alleen met toestemming van de cliënt wordt informatie ingewonnen bij of gedeeld met derden. Tenzij geldende wet- en regelgeving hier anders in bepaalt). SHH gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens van de cliënt. Deze worden alleen gebruikt voor de begeleiding/behandeling, dossiervorming, verslaglegging, communicatie, facturatie en administratie.
 8. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of die niet worden nagekomen, kunnen in rekening worden gebracht.
 9. De eerste afspraak (Ayurvedisch initeel intake) is bedoeld voor anamnese, Ayurvedisch onderzoek. Deze afspraak duurt ongeveer 1,5 uur en de kosten zijn € 100,–. In een eerstvolgend consult van 60 minuten wordt de Ayurvedische diagnose en het persoonlijk behandelplan besproken en na akkoord cliënt de behandeling gestart. De kosten hiervan zijn € 80,– De volgende reguliere consulten duren ongeveer 1 uur. Het tarief hiervan is € 80,– per uur.
 10. De tarieven voor behandelingen en andere diensten zoals workshops, cursussen of trainingen zijn te vinden op de website.
 11. Tarieven kunnen tussendoor worden aangepast. Hiervan ontvangt de cliënt tijdig bericht.
 12. SHH gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens van de cliënt. Deze worden alleen gebruikt voor de begeleiding/behandeling, dossiervorming, verslaglegging, communicatie, facturatie en administratie.
 13. Voor klachten kunt u dit altijd met ons bespreken zodat wij kunnen kijken naar een oplossing danwel verbetering.  U kunt dit ook per email aan ons melden via info@sankalpaholistichealth.com. Als lid van de beroepsvereniging LVNT kunt u hier meer lezen over klachten afhandeling bij Sankalpa Holistic Health en in deze folder.pdf (scag.nl)  ook meer informatie vinden.

   

   

   

   

   

  [instagram-feed]