Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Datum 10 augustus 2020
Definities
1.1. Sankalpa Holistic Health: Hierna te noemen SHH, gevestigd te Boomaweg 86, 2553 ED, in Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76342239.
Bezoekadres: Elandstraat 77 a, Den Haag.
1.2. Sankalpa Holistic Centre: handelsnaam van SHH, Hierna te noemen SHC, die wordt gebruikt op socialmedia van SHC zoals: Instragram, Facebook en Linkedin en de website www.sankalpaholisticcentre.com
1.3. Online Scheduler: software van het bedrijf Mindbodyonline.com die wordt gebruikt op de website of via een applicatie voor de telefoon, hierna te noemen App voor het:
a) aanbieden van lessen, workshops, cursussen, lichaamsbehandelingen en consulten.
b) registeren van klantgegevens en aanmelding voor lessen, workshops, cursussen, lessen, consults en lichaamsbehandelingen.
1.4. Klant: degene die yogalessen, workshops, cursussen volgt of wenst te volgen bij SHC of degene die een consultafspraak of intake wilt afnemen bij SHC
1.5. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SHC die op de website www.sankalpaholisticcentre staat gepubliceerd.
1.6. Een Leskaart voor yoga en meditatie: hierna te noemen Leskaart en zoals beschreven in paragraaf 6.
1.7. Proefles: een eenmalige les die door de Klant dient te worden betaald om een yogales voor de eerste keer uit te proberen.
1.8. Losse les: een losse les bij die door de Klant dient te worden betaald, anders dan via een proefles of een Leskaart.
1.9. Workshop of cursus: een Workshop of Cursus die wordt of is aangeboden door SHC en die door de Klant dient te worden betaald of is betaald om een workshop, cursus of opleiding te volgen bij SHC.
1.10. Lichaamsbehandeling: een lichaamsbehandeling, die wordt aangeboden door SHC op haar website en Online Scheduler en die door de klant dient te worden betaald om af te nemen.
1.11. Consult of intake: een Consult of intake die door de Klant dient te worden betaald wanneer zij een afspraak maken.
1.12. Prijzen voor lessen, workshops, cursussen, lichaamsbehandelingen en Consults: De prijzen zoals gepubliceerd op de website en Online Scheduler van SSH voor lessen en de prijzen zoals aangeboden door SHC voor workshops, cursussen en lichaamsbehandelingen.
1.13. Afspraak: een afspraak voor een privéles, consult, intake en lichaamsbehandelingen.
1.14. Website: de website van SHC: www.sankalpaholisticcentre.com

Toepassing
2.1. Deze voorwaarden zijn geldig op leskaart voor yoga en meditatie, losse les, proefles, workshops, cursussen en opleidingen. Deelname aan één van de lessen, workshops, cursussen en opleidingen betekent dat de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Voor het 6 maanden Holistisch gezondheidsprogramma en voor onlinecursussen van SHC zijn andere voorwaarden van toepassing.
2.2. Indien noodzakelijk kan SHH de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De huidige en geldige voorwaarden zijn altijd beschikbaar via de website van SHC. SHC zal eventuele wijzigen per e-mail aankondigen en of via de website.

Betaling en prijswijzigingen
3.1. Een, Losse les, Proefles, Leskaarten, Workshops, Cursussen moeten voor aanvang zijn betaald door de Klant. Een workshop/cursus moet uiterlijk binnen 5 dagen na aanmelding en inschrijving te worden betaald. Voor afspraken dient de Klant betaling na de afspraak gelijk te voldoen.
3.2. Betaling zal plaatsvinden via bankoverschrijving, tikkie door de Klant of online via Ideal of Paypal.
3.3. De prijzen kunnen tussentijds worden verhoogd. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
3.4. SHC behoudt zich het recht voor om hun prijzen te wijzigen. Klanten worden tijdig geïnformeerd over deze prijswijzigingen.

Gedragscode / huisregels
4.1. Iedere klant dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen, workshops, cursussen. Lichaamsbehandelingen, Consulten en intakes plaatsvinden:
• Niet roken in het pand.
• Geen schoenen in de yogaruimten indien van toepassing
• De (fysieke) integriteit van de Klanten zal ten alle tijden worden gerespecteerd. Sexuele intimidatie wordt niet getolereerd.
4.2. De leiding van SHC behoudt zich het recht voor de klant deelname aan de lessen te indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Lesrooster
5.1. Het huidige lesrooster is beschikbaar op de website. SHC behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het Lesrooster zullen zover mogelijk van tevoren worden aangekondigd door SHC via de website of via e-mail.
5.2. SHC behoudt zich het recht voor om een ingeroosterde les te annuleren of de docent(e) te wijzigen in geval van overmacht en minder dan 3 deelnemers. In geval van overmacht zullen leskaarten niet worden vergoed aan de Klant, maar wordt de geldigheid van de leskaart indien nodig wel verlengd.
5.3. Op de Online Scheduler staat vermeld waarop geen yogalessen plaatsvinden bij SHC.

Leskaarten en geldigheid
6.1. SHC biedt verschillende leskaarten aan. Deze staan vermeld op de website.
6.2. Voor de leskaarten zoals aangeboden door SHC geldt een geldigheid. Deze staan vermeld op de website.
Reserveren en annuleren van lessen en niet opdagen voor gereserveerde lessen
7.1. Klanten dienen via de Online Scheduler een plek te reserveren om er zeker van te zijn dat er plek is voor hen in de les. Het niet reserveren kan betekenen dat de Klant naar een les komt en er geen plek is.
7.2. Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot twee (2) uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 2 uur van tevoren worden gedaan worden volledig in rekening gebracht. Er zal 1 les automatisch van het lessenkaart worden afgeschreven, of indien de Klant geen krediet heeft op zijn of haar account dan zal deze bij de eerstvolgende bezoek worden verrekend.
7.3. Het niet opdagen voor een gereserveerde les zal tevens volledig in rekening worden gebracht aan de Klant door het bedrag automatisch te verrekenen met zijn of haar krediet.

Reserveren, wijzigen en annuleren van afspraken
8.1. Reserveringen voor een afspraak dient via de Online Scheduler te worden gemaakt via de website of via de App.
8.2. Wijzingen of annuleren van afspraken dient 24 uur van tevoren worden gedaan via de Online Scheduler via de website of via de App. Bij het niet tijdig annuleren of wijzigen van de afspraak zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht aan de klant.

Reserveren en annuleren van workshops en cursussen
9.1. Reserveringen voor workshops en cursussen dient via de Online Scheduler te worden gemaakt en kunnen tot 5 dagen voor start van de workshop of cursus online kosteloos worden geannuleerd. Voor het niet tijdig annuleren zal aan de Klant alsnog de gehele workshop of cursus in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
9.2. SHC behoudt zicht het recht voor een workshop of cursus te annuleren of wijzigen bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. In een dergelijk geval zal de Klant zijn of haar workshop of cursusgeld terugontvangen.
9.3. Voor opleidingen gelden aparte voorwaarden zoals vermeld zal staan op de website.

Aansprakelijkheid
10.1. SHH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de Klant.
10.2. Iedere Klant die bij SHH-lessen en of workshops of cursussen volgt is verplicht een zwangerschap en of lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de Docent.
10.3. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij accepteert de Klant het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel. SHH biedt de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:
• Raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga of meditatie les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent.
• Indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht informeer dan altijd de docent(e) voordat je met een yogales begint.
• Luister en volg de instructies op van de docent(e).
• Luister goed naar je eigen lichaam en de lichamelijk beperkingen.
• Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd.

11 Privacy
SHH gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. SHH zal persoonlijke informatie van klanten nooit aan derden verstrekken zonder hun persoonlijke toestemming. Zie onze Privacy Policy.